• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • LOVELY HOLIDAY TOUR

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรเคียให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวตุรเคียได้หลากหลายรูปแบบ กับดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันยาวนาน เลือกท่องเที่ยวตุรกีไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ ทัวร์ตุรเคียในความต้องการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรเคียในราคาและบริการคุณภาพ

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 39,990-

Highlights

นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน เมืองเอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ บ้านพระแม่มารีเมืองปามุ คาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิสปาร์ตา สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ เมืองคัปปาโดเกีย ที่พักคาราวานเซราย ชมโชว์ระบำ Belly Dance ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 37,988-

Highlights

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยาวาลิค เมืองชานัคคาเล่ เมืองคูซาดาสึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาสึ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน 2565-มีนาคม 2566

ราคาเริ่ม 39,900-

Highlights

ปามุคคาเล่ เมืองโบราณเอเฟซุส พระราชวังทอปคาปี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก ชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ เมืองชานัคคาเล่ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย ตามมารตฐานตุรกีเมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:สิงหาคม-ตุลาคม 2565 2565

ราคาเริ่ม 28,888-

Highlights

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาปี อังการา (ANKARA) เมืองหลวงประเทศตุรเคียคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)นครใต้ดินคาร์ดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ หุบเขาพาซาแบค ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโรมันเฮียราโพลิส บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

บูร์ซ่าร์ สุเหร่าสีเขียว ตลาดผ้าไหม คูซาดาซี บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองอิสปาร์ตา สวนลาเวนเดอร์ คัปปาโดเกีย ระบำBELLY DANCE นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ ทะเลสาบเกลือ เมืองอังการา ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กันยายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 38,999.-

Highlights

พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood อุทยานแห่งชาติทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม 2565

ราคาเริ่ม 37,990-

Highlights

เมืองอังการา สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ทะเลสาบเกลือ เมืองคัปปาโดเกีย ชมบอลลูนหลากสี เมืองเกอเรเม เมืองใต้ดิน จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมการแสดง Belly Dance

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 34,988-

Highlights

เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ นครใต้ดิน “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กันยายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999-

Highlights

พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส เมืองชานัคคาเล่ เมืองโบราณทรอย ม้าไม้เมืองทรอย เมืองคุชาดาสึ Turkish Delight บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปามุคคาเล่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กรกฏาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,900-

Highlights

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย อัซเคลปิออน อิซเมียร์ เมืองโบราณเอฟิซุส ร้านเสื้อหนัง ปามุคคาเล่ คอนย่า คาราวานสไลน์ คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999-

Highlights

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองอิสปาร์ตา หมู่บ้านคูยูชัก เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ เมืองชานัคคาเล่ เมืองทรอย Hollywood นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 29,999.-

Highlights

BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม ฮาเจีย โซเฟีย ทอปกาปี อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ ระบำ Belly Dance หุบเขาอุซิซาร์ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส โรงงานเครื่องหนัง บูร์ซ่าร์ สุเหร่าสีเขียว ตลาดผ้าไหม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฎาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,990-

Highlights

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังทอปกาปึ อีเมอแก้นพาร์ค ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนิน เขาเปียลอททึ เมืองชานัคคาเล่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,900-

Highlights

นครใต้ดิน ชมโรงงานทอพรม “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค เกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ CARAVANSARAI เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กันยายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999-

Highlights

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,888-

Highlights

นครใต้ดิน ชมโรงงานทอพรม “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค เกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ CARAVANSARAI เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

อิสตันบลู สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน จตุรัสทักซิม คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโรมันเฮียราโพลิส คูซาดาซี (KUSADASI) บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทรอย (TROY) ม้าไม้แห่งเมืองทรอยอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรเคีย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กันยายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์ BLUE MOSQUE ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:ตุลาคม 2565-มกราคม 2566

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

อิสตันบลู (ISTANBUL)สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน จตุรัสทักซิม คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโรมันเฮียราโพลิส คูซาดาซี (KUSADASI) บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ทรอย (TROY) ม้าไม้แห่งเมืองทรอย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง: มิถุนายน - สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 37,990-

Highlights

ชมบอลลูนหลากสี เมืองใต้ดิน หุบเขาอุซิซาร์ ชมการแสดง Belly Dance เมืองคอนยา ที่พักคาราวานเซราย พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:สิงหาคม-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 35,988-

Highlights

เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ นครใต้ดิน ระบำหน้าท้อง Belly Dance เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค เกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ CARAVANSARAI เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ เมืองโบราณเปอร์กามัม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 36,988-

Highlights

เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม หุบเขานกพิราบ ปล่องไฟนางฟ้า โรงงานทอพรม หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง OPTIONAL BALLOON โรงงานจิวเวอรี่ เมืองเกอเรเม่ เมืองคอนยา แวะชม CARAVANSARAI ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ KUYUCAK Village

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฎาคม 2565

ราคาเริ่ม 39,999.-

Highlights

นครใต้ดิน ชมโรงงานทอพรม “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค เกอเรเม่ หุบเขาอุซิซาร์ CARAVANSARAI เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กันยายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 59,999-

Highlights

พระราชวังโดลมาบาชเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย รถคลาสสิค โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลึ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 27,888-

Highlights

เมืองอังการา เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA ทะเลสาบเกลือ นครใต้ดินชาดัค หุบเขาอุซิซาร์ หมู่บ้านอวานอส – ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE) เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ หุบเขานกพิราบ เมืองคอนย่า เมืองปามุคคาเล่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDFจองทาง Line

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ราคาถูก (ปี 2565/2022)

ทัวร์เวียดนามเหนือ รับประทานอาหารเวียดนามแท้ ๆ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมการแสดงพื้นเมืองอย่างใกล้ชิด เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ วัดไบ่ดิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก สุสานโฮจิมินห์ ชมวัดหง๊อกเซิน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 10,999-

Highlights

นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ ล่องเรือแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร ช้อปปิ้งตลาดฮาน สนามบินดานัง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน 2565

ราคาเริ่ม 16,999-

Highlights

ซาปา • หมู่บ้านก๊ัตก๊ัต• น้าตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ตลาดซาปา เขาฮามลอง • น่ังรถรางขนึ้ กระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก วัดตามจุ๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กรกฎาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,999-

Highlights

Check-in!! แลนด์มาร์คเมืองดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 14,888-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 2 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,888-

Highlights

ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุด น้ำตกซิลเวอร์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน ชมสุสานวีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ สุสานลุงโฮ ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดการเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,899-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กรกฏาคม 2565

ราคาเริ่ม 11,999-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ บาน่าฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ Premium Seafood Boatket+กุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม !! สัมผัสอากาศหนาวสุดฟิน ชมวิวแบบพาโนรามา นาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปันและรถราง) SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟแซลม่อน+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 13,888.-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน พร้อมค้างคืนบนฮอยอัน 1 คืน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 11,990.-

Highlights

พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต พิเศษ!! ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดการเดินทาง:มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 11,899.-

Highlights

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ สนุกสนานกับล่องเรือกระด้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กรกฎาคม 2565

ราคาเริ่ม 14,999.-

Highlights

Check-in!! แลนด์มาร์คเมืองดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ SEA FOOD และกุ้งมังกร แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง มิถุนายน 2565

ราคาเริ่ม 12,999.-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ บาน่าฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ Premium Seafood Boatket+กุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน -กรกฏาคม 2565

ราคาเริ่ม 15,999.-

Highlights

นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ บาน่าฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ Premium Seafood Boatket+กุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,888.-

Highlights

ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่ ฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ถ่ายภาพ วิหารวรรณกรรมวันเหมียว สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ สักการะ วัดตามจุ๊ก แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง: มิถุนายน 2565

ราคาเริ่ม 16,999.-

Highlights

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮีลล์ (พักบานาฮีลล์ 1 คืน) 3วัน 2คืน BY VZ นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮีลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และ อาหาร seafood

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,888.-

Highlights

ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่ ฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ถ่ายภาพ วิหารวรรณกรรมวันเหมียว สมัยพระเจ้าไล ไท ตอง ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ สักการะ วัดตามจุ๊ก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,990.-

Highlights

พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์ วัดเจดีย์เทียนมู่ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง พิเศษ!! ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กรกฏาคม 2565

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ เมืองเว้ เจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา• ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ เมืองโบราณฮอยอัน สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน- ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 10,990-

Highlights

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้แห่งความรัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน สะพานญี่ปุ่น วัดหลินอึ๋ง หาดหมีเคว สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้ ร้านไม้ไผ่ ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้ฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 วัดกวางตุ้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้ฝรั่งเศส นั่งรถราง โรงเก็บไวน์ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ พระราชวังเว้ ร้านไม้ไผ่ วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน โบสถ์สีชมพู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 12,999.-

Highlights

ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว สะพานมังกร สะพานแห่งความรักดานัง ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 วัดกวางตุ้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง นั่งรถราง วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน โบสถ์สีชมพู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:มิถุนายน - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,888.-

Highlights

ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุด น้ำตกซิลเวอร์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน ชมสุสานวีรบุรุษแห่งโฮจิมินห์ สุสานลุงโฮ ช้อปปิ้ง ฮาลองไนท์มาร์เก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2565/2022 ที่ดีที่สุด เรารวบรวม ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ สุดคุ้ม

ทัวร์เกาหลีราคาถูก สุดคุ้ม เที่ยวเกาหลีครบทุกเส้นทางสุดประทับใจ บินดี กินหรู พักสบาย เที่ยวสนุก ราคาถูกกว่าไปเอง ครบทุกเส้นทางฮิตในเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น โซล,เชจู อินชอน และเส้นทางอื่นๆ ยอดนิยม ให้คุณเลือกเที่ยว ครบทุกเทศกาล ทั้งปี

กรกฎาคม - กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 18,888-

Highlights

เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค เกาะนามิ ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน พระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งย่านฮงแดและย่านเมียงดง แวะชิมร้าน Street Food แบบฟินๆ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 16,900-

Highlights

ทะเลสาบมาจัง มัลดงโดนัททาวน์ โกยางสตาร์ฟิล เกาะวอลมิ ป้อมปราการฮวาซอง เอเวอร์แลนด์ เวนิสเกาหลี ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์น้ำมันสนแดง Duty Free ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2565

ราคาเริ่ม 29,990-

Highlights

เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล โรงเรียนสอนทำกิมจิ COSMETIC SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ย่านเมียงดง หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก ร้านโสม ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู ดิวตี้ฟรี ฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวที่สุดของเกาหลี ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้า Seoullo7017 และสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนูเกาหลี ต้นตำรับ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฎาคม - กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 22,999-

Highlights

ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค INCHOEN CHINA TOWN+DONGHWA VILLAGE WOLIMDO ปั่น REAL BILK YEONGJEONG สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ภูเขานัมซาน หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ย่านยอนนัมดง ย่านฮงแด พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER พระราชวังเคียงบกกุง – จตุรัสกวางฮวามุน – คลองชอนกเยชอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน - พฤศจิกายน 2565

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี วัดชอนวังซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยว เกาะนามิ สุดโรแมนติก ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวย เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ พร้อมรับโอโซนธรรมชาติจาก NAMSAN PARK เข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง พร้อมเดินชมใบไม้เปลี่ยนสี ถนนเลียบกำแพงหิน ช้อปปิ้งถล่มเมืองให้จุใจไปกับ ตลาดเมียงดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 15,900-

Highlights

มัลดงโดนัททาวน์ เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม ไชน่าทาวน์+หมู่บ้านเทพนิยาย พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โชชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์น้ำมันสนแดง Duty free ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 29,990-

Highlights

เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล โรงเรียนสอนทำกิมจิ COSMETIC SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ย่านเมียงดง หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก ร้านโสม ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์ฮอตเกนามู ดิวตี้ฟรี ฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซอรัคซาน ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด @ EVERLAND ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค – ปั่น RAIL BIKE – หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง - ไชน่าทาวน์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 17,888-

Highlights

อินชอน ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค INCHOEN CHINA TOWN+DONGHWA VILLAGE WOLIMDO ปั่น REAL BILK YEONGJEONG สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ภูเขานัมซาน หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี ย่านยอนนัมดง ย่านฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2565

ราคาเริ่ม 14,999-

Highlights

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค –สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 18,888-

Highlights

ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ พิเศษ!! สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน พระราชวังเคียงบกกุง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กรกฎาคม 2565

ราคาเริ่ม 19,888-

Highlights

ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ เข้าชมพระราชวังอันโด่งดังของเกาหลี พระราชวังชางด็อกกุง ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง แวะชิมร้าน Street Food แบบฟินๆ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 25,900-

Highlights

มัลดงโดนัททาวน์ เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม) พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม ไชน่าทาวน์+หมู่บ้านเทพนิยาย พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โชชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์น้ำมันสนแดง Duty free ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน - มิถุนายน 2565

ราคาเริ่ม 31,888-

Highlights

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เกาหลีและชมทิวลิปที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ วัดวาวูจองซาชมเศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่เที่ยว คิมโปเวนิสเกาหลี เช็คอินหอคอย N Seoul Tower เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายพร้อมใส่ชุดฮักบก ถนนกาโรซูกิลถนนสายแฟชั่นสุดคูล

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

ราคาเริ่ม 33,990-

Highlights

CELEB COUNTDOWN IN KOREA BY KE สนุกสนานกับการเล่นสกี ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จากไร่ ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด @ EVERLAND วัดวาวูจองซา– สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - โซล - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฎาคม - สิงหาคม 2565

ราคาเริ่ม 21,999-

Highlights

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSSย่านฮงแด พระราชวังเคียงบกกุง – จตุรัสกวางฮวามุน – คลองชอนกเยชอน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน - กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 16,888-

Highlights

เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค เกาะนามิ ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน พระราชวังเคียงบกกุง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กันยายน-พฤศจิกายน 2565

ราคาเริ่ม 17,900-

Highlights

ทะเลสาบมาจัง มัลดงโดนัททาวน์ โกยังสตาร์ฟิลด์ ฮานึลปาร์ค เกาะวอลมิ ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND เวนิสเกาหลี เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 15,999-

Highlights

คลองชองกเยชอน- ตลาดควัง-จัง -ถนนอิลจิโร หรือฮิพจิโร รถไฟฟ้าใต้ดิน Seoul Subway - SEOUL CITY BUS TOUR - ย่านเมียงดง รถไฟฟ้าใต้ดิน SEOUL SUBWAY - ล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

ราคาเริ่ม 29,990-

Highlights

สนุกสนานกับการเล่นสกี ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จากไร่ ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นนานาชนิด @ EVERLAND วัดวาวูจองซา - สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - โซล – ศูนย์เครื่องสำอาง – หอคอยโซลทาวเวอร์ - ตลาดฮงแด

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฎาคม - กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 12,999-

Highlights

แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND --หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี วัดชอนวังซา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง

โปรแกรมทัวร์ลาว หลวงพระบาง เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ หลวงพระบาง หรือ เมืองลาว อื่น ๆ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 10,990-

Highlights

เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กรกฏาคม-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

วัดสีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี พระราชวังเก่า วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 10,990-

Highlights

เที่ยวครบสุดคุ้ม พัก หลวงพระบาง 1 คืน วังเวียง 1 คืน, ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดมืดหลวงพระบาง ชมพระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง, ล่องแม่น้ำซอง ชมวิวสุดฟิน เมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 12,999-

Highlights

วัดสีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย พระธาตุหลวง สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง ตลาดมืด ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี พระราชวังเก่า วัดวิชุน วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 18,990-

Highlights

ใส่บาตรข้าวเหนียว บ้านผานม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้วมงคล วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช พระราชวังหลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง วังเวียง ขึ้นบอลลูน (ค่าใช้จ่าย80US) วังเวียง ถ้ำจัง สะพานส้ม บลูลากูน วังเวียง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 14,900-

Highlights

บินลัดฟ้าสู่อุดรธานี ข้ามด่านไทย-ลาวที่หนองคาย นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา เวียงจันทน์-หลวงพระบาง และหลวงพระบาง-วังเวียง พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน ใส่บาตรตอนเช้า-ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2565 2565

ราคาเริ่ม 13,999-

Highlights

วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – วัดพระธาตุพูสี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัยเยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

กำหนดเดินทาง:สิงหาคม-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 32,990-

Highlights

วัดสิทธิวินายัก เทวสถานศรีวรทาวินายัก เมืองปูเน่ เทอูร์ เทวสถานศรีจินดามณี โมเรกาวน์ เทวสถานศรีมยุเรศวร เทวสถานศรีสิธิวินายกะ วัดศรีวิฆเนศวา วัดศรีคีรีจัตมา วัดฮินดู เมืองปาลี เทวสถานศรีบัลลาเลศวา วัดพระแม่ลักษมี

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฎาคม -กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 25,990-

Highlights

สวนแอปเปิ้ล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า ทะเลสาบดาล สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

12-17 ตุลาคม 2565 (วันหยุดพิเศษ)

ราคาเริ่ม 44,999-

Highlights

ตามรอยเส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เทพผู้ประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งปวง บนดินแดนต้นกำเนิดแห่งฮินดูเทพ นำท่านสักการะ “อัษฏวินายกะ” อันหมายถึงเทวสถานพระพิฆเนศทั้ง 8 สถานที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และพลังแห่งอำนาจขององค์พระพิฆเนศเอง จึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฎาคม-ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 27,990-

Highlights

แคชเมียร์ สวนแอปเปิ้ล พาฮาลแกม ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า ทะเลสาบดาล สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฎาคม - ตุลาคม 2565

ราคาเริ่ม 21,990-

Highlights

เมืองชัยปุระ ชม ฮาวามาฮาล" ซิตี้ พาเลซ ป้อมปราการ เเละ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด อนุสรณ์สถานแห่งความรัก” หรือ “ทัชมาฮาล” ชมเมือง อัครา ชมเเหล่งมรดกโลก อัคราฟอร์ท ประตูเมืองอินเดีย ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองจันปาท

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:สิงหาคม- กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 34,900-

Highlights

เที่ยวทุกพิกัดไฮไลท์ ศรีนาคา พาฮาลแกม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล ช้อปปิ้งถิ่นผ้าพาสมิน่ากลางทะเลสาบ ขี่ม้าชมวิว พาฮาลแกม (Pahalgam) หุบเขาแกะแห่งแคชเมียร์ ชม“ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:กรกฏาคม - กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 48,888-

Highlights

โซนามาร์ค (Sonamarg) อ้อมกอดหิมาลัย ทุ่งทองคำ“ประตูสู่ลาดักห์” ขี่ม้าชม มีธารนํ้าแข็งกราเซียล่องเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบดาล ทะเลสาบพันกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลกด้วย! คือ “น้ำตาแห่งหิมาลัย” นูบร้าวัลเล่ย์ Nubra Valley “เนินทรายสีเทาท่ามกลางหุบเขาริมสายน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

กำหนดเดินทาง:สิงหาคม-กันยายน 2565

ราคาเริ่ม 26,900-

Highlights

ล่องเรือชมตลาดเช้าล่องเรือชมตลาดเช้า เทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้า โซนามาร์ค ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค เสมือนได้เดินอยู่บนแดนสวรรค์ หรือ ขี่ม้าชมภูผา สายน้ำ ลำธาร และหมู่บ้าน ล่องเรือชิคาร่า ทะเลสาบดาล สวนโมกุล สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท สนามบินศรีนาคา สวนโมกุล

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
หมู่บ้าน พฤกษาวิลเลจ 28 ซีนเนอรี่ บางใหญ่ 28 73/438 หมู่ที่ 5 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11110 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Pruksa Village Scenery 28 73/438 Moo 5, Sao Thong Hin Sub-district, Bang Yai District, Nonthaburi 11110
license no. 11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
0933182288 คุณบอล LineID: 0953675688
095-950-1754 คุณอุ๊ LineID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899

iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/
http://ilove-holidays.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

|phone:02 102 3148 |Hotline 089-242-2182 คุณดาด้า| Hotline 095-950-1754 คุณอุ๊ |Hotline 095-947-8999 คุณโอต |Hotline 0933182288 คุณบอล |Designed by Dada Lovely Holiday Tour